DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM MITAS GOČÁROVY SCHODY

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM MITAS GOČÁROVY SCHODY

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem MITAS GOČÁROVY SCHODY, který se uskuteční v pondělí 28. září v Hradci Králové.

V první řadě vás žádáme o dodržování aktuálních vládních nařízení, jimž bude podřízen také průběh závodu. Nezdržujte se zbytečně v prostoru startu a cíle, po převzetí startovního čísla opusťte areál a doražte přímo na start ve stanoveném čase, který je pro vás určený. Maximálně také omezte doprovod. Vyhlášení proběhne bezprostředně po dojezdu každé kategorie. V prostoru registrace, startu a cíle se pohybujte pouze v roušce. 

Upozorňujeme, že náměstí nedisponuje parkovacími místy. DOPORUČUJEME vozidlo zaparkovat v parkovacím domě RegioCentrum, které je v těsné blízkosti Velkého náměstí (200 m, mapa). Popřípadě na dalších vyhrazených místech k parkování. Na Velkém náměstí je parkování zakázáno, v opačném případě hrozí okamžitý odtah! 

Dále je možné se v čase 11:00 – 12:00 doregistrovat na závod kategorie Expert. Volná kapacita je 20 nových přihlášek. Po naplnění kapacity nebude možné další přihlášky registrovat. Od 12:00 do 13:00 probíhá pouze výdej čísel.

Startovní listina:

Informace k závodům:

! Pro závod budou použity pevné čipy, které se přidělávají na vidlici předního kola. Prosím, připravte si na čip zálohu 200 Kč, částku mějte připravenou přesně. Platí pro všechny kategorie včetně dětí. Po závodě čipy vraťte v kanceláři závodu. Při projíždění trasy respektujte vyhrazené tréninky pro jednotlivé kategorie. Nevjíždějte do trasy mimo rozpis.

Dětské závody startují v 11:00 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Právo na umístění v první vlně dle průběžného dětského pořadí mají účastníci přihlášení pouze do 20. září 2020. Na místě nejsme schopni účastníka zařadit dle průběžného pořadí.

Start závodu 1+1 je na Velkém náměstí. Do závodu 1+1 nastoupí celkem 17 týmů složených z žáka, žákyně a elitního jezdce. Tým absolvuje štafetově dva okruhy, v nichž bude prvně elitní jezdec dělat doprovod žákyni a po předávce (v prostoru cílové rovinky) při nájezdu do druhého kola žákovi. Sraz a prezence účastníků proběhne ve 12:30 v cílové rovince.

Závodu Nova jízda, tedy amatérských a hobby kategorií, se účastní rovněž žáci a žákyně, kteří odstartují v první vlně s předstihem 4 minut před startem mužů a žen.

! Jezdci dojeti o kolo budou staženi ze závodu. Prosím, respektujte toto pravidlo.

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci volejte číslo 155 nebo zdravotníka +420 775 116 117‬.

↓  Trasa závodu (délka okruhu 1.500 m):

Kategorie Elite (A), Expert (B) a Hobby (C) startují na třídě ČSA, cíl je na Velkém náměstí. 

↓ Trasa dětských závodů:

Délka a počet okruhů bude upraven dle věkových kategorií.

Start a cíl je na Velkém náměstí.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.