Důležité informace k závodu ZP 211 Mikulov

Důležité informace k závodu ZP 211 Mikulov

Přečtěte si důležité informace k závodu ZP 211 Mikulov

 

Registrace na závod proběhnou v areálu závodu v Amfiteátru pod Turoldem již v pátek 5. října od 19 do 21 hodin. Pokračují v sobotu 6. října, kdy se je možné registrovat a vyzvednout číslo od 7 do 11 hodin. Upozorňujeme, že děti se mohou registrovat pouze do 9 hodin (!). Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím.

Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášeni, ale nemají zaplaceno, tudíž registrace není platná, musí na místě vyplnit papírovou přihlášku.

Dětské závody startují v 10 hodin v Amfiteátru pod Turoldem a začínají v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší z toho důvodu, aby závodníci z nejstarší kategorie stihli startovat na Nova jízdě. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze pro děti, kteří jízdu na kole nezvládají. 

Start závodu Nova jízda (25 km) a Aria Pura (55 km) proběhne v 12:15 na náměstí v Mikulově vedle sousoší Nejsvětější trojice. Cíl závodu je v Amfiteátru pod Turoldem, kde bude také občerstvení, zóna na mytí kol a vyhlášení. Respektujte prostor pro jezdce z první vlny, která je určená pro prvních 50 nejlepších v celkovém pořadí. TOP 50 jezdců má označení na čísle (samolepka VIP). Zbylé řazení je libovolné. Doporučujeme však, aby jezdci z kratší trasy dali přednost jezdcům z dlouhé trasy.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

V obci Bavory na trase Aria Pura bude při výjezdu z obce obousměrný provoz závodu. Při dlouhé časové prodlevě čela a konce závodu může také dojít ke křížení trasy v obci Perná. Berte na vědomí, že přednost má čelo závodu.

Bufet pro trasu Aria Pura bude na cca 27 kilometru před obcí Bavory.

K parkování vozidel slouží parkoviště vedle Amfiteátru nebo jiná místa určená k parkování. Upozorňujeme, že parkovacích míst v ulicích kolem Amfiteátru je omezeně. 

Na parkovišti, ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Jezdci na trase Aria Pura, kteří budou při rozdělení trasy (odbočení Nova jízdy) po časovém limitu v 13:45, nebudou na dlouhou trasu vpuštěni

Děkujeme za respektování informací a dodržování pravidel závodu.