! Důležité informace před závodem Segafredo Sahara Race!

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM Segafredo Sahara Race!

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před pátým závodem seriálu NOVA CUP 2019, který se uskuteční od 2. do 3. srpna v písníku Marokánka (mapa).

Cesta do písníku Marokánka:

  • Z Hradce Králové vyjeďte směrem na Svitavy. V první obci Býšť odbočte vlevo po komunikaci č. 298 směr Bělečko. Po průjezdu Bělečkem pokračujte po komunikaci č. 298, kde přibližně 1 km před Krňovicemi očekávejte odbočení vlevo přímo do písníku.
  • Od Třebechovic se vydejte po komunikaci č. 298 směr Krňovice. Kilometr za Krňovicemi po mírném stoupání očekávejte odbočení vpravo přímo do písníku.

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Registrace a výdej startovních balíčků proběhne dle rozpisu v areálu ve stanu TV NOVA.

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

Nově přihlášení běžci vyplní pouze údaje v prostředním sloupci. Trasu dopíše pořadatel.

Dětské závody startují v 10:00 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze dětem, které jízdu na kole nezvládají. Právo na přední startovní pozice se řídí na základě bodového ohodnocení.

Starty závodů:

  • Cyklisté budou startovat intervalově po 30 sek., start dle abecedy.
  • Běžci mají hromadný start.
  • Respektujte prostor pro rychlejšího jezdce

Bufety:

  • Bufet bude pouze v areálu.

Noční závod:

  • Účastníci absolvují v písníku okruhovou trasu, součástí bude přejetí (přeběhnutí) lávky.
  • Rozpis okruhů je na místě.

Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem. Mapa závodu je ke stažení zde.

Každý účastník na trase A, B a Nova jízdy získá v rámci voucheru ve startovním balíčku lístek do tomboly. Ten můžete vhodit do osudí přímo na pódiu. Slosování proběhne po vyhlášení.

V areálu budou dostupné mobilní WC a pitná voda.

V areálu je zajištěný zdravotnický personál. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout si aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. Odpadky si ponechejte v kapsách a vyhoďte do odpadkových košů v areálu závodu. V opačném případě budete ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.