DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM #světovéČesko Mikulov!

 

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM #světovéČesko Mikulov!

 

V první řadě vás žádáme o dodržování aktuálních vládních nařízení, jimž bude podřízen průběh závodu. Nezdržujte se zbytečně v prostoru startu a cíle, po převzetí startovního čísla opusťte areál a doražte přímo na start ve stanoveném čase, který je pro vás určený. Maximálně také omezte doprovod. V prostoru registrace, startu a cíle se pohybujte pouze v roušce.

Zázemí závodu se nachází v Amfiteátru pod Turoldem. Upozorňujeme, že okolí Amfiteátru nedisponuje parkovacími místy. Zaparkujte v okolních ulicích, kde jsou vyhrazena místa pro parkování. Nevjíždějte do Amfiteátru! Nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Parkování týmového obytného vozu v prostoru areálu Amfiteátru pod Turoldem hlaste předem na čísle +420 736 237 049. Poplatek za parkování vč. přípojky elektřiny je 200 Kč.

Startovní listiny:

Vaše přidělené číslo pro závod vyhledejte ve startovní listině, které nahlaste při výdeji čísel. Zrychlíte tímto výdej čísel. Děkujeme!

Registrace a výdej startovních čísel proběhne v areálu v pátek 2. října od 18:00 do 20:00 hodin a v sobotu 3. října dle rozpisu:

CORNY JÍZDA (TRASA A) od 07:00 do 08:00, start v 09:00
NOVA JÍZDA (TRASA C) od 07:00 do 09:15, start v 10:15
DĚTSKÉ ZÁVODY od 11:30 do 13:00, starty od 14:00

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  

Dětské závody startují ve 14:00 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších. Právo na umístění v první vlně dle průběžného dětského pořadí mají účastníci přihlášeni pouze do 27. září 2020. Na místě nejsme schopni účastníka zařadit dle průběžného pořadí. Dětské závody probíhají v Amfiteátru pod Turoldem.

Starty trasy A a Nova jízdy proběhnou na náměstí v Mikulově.

V závodech tras CORNY JÍZDA (A), a NOVA JÍZDA (C) respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců. U Nova jízdy mají přednostní právo pro start v první vlně žačky a žáci. Následně budou starty rozděleny na vlny po 50 jezdcích v návaznosti na vládní nařízení.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatelů a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

Trasa Nova jízda absolvuje 1/3 závodu po asfaltu (směr Nové Mlýny, sil. 421) na pozemní komunikaci. Držte se v pravém jízdním pruhu co nejblíže krajnici. Nevjíždějte do protisměru, silnice není uzavřena (!).

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Tombola:

Tombola se uskuteční po vyhlášení elitní kategorie. Mezi cenami se objeví kávovar Segafredo Espresso 1, doplňky na kolo We Love Cycling.

Dezinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky můžete využít ve stanu ALPA, který je umístěn v těsné blízkosti kanceláře závodu.

Dodržujte mimořádná opatření:

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru najdete podrobněji na www.vlada.cz.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.