Důležité informace před závodem ZP 211 Mikulov!

PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZÁVODEM ZP 211 Mikulov!

 

Věnujte pozornost důležitým informacím před závěrečným závodem seriálu NOVA CUP 2019, který se uskuteční 5. října v Mikulově.

Zázemí závodu se nachází v Amfiteátru pod Turoldem. Upozorňujeme, že okolí Amfiteátru nedisponuje parkovacími místy. Zaparkujte v okolních ulicích, kde jsou vyhrazena místa pro parkování. Nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme! Nevjíždějte do Amfiteátru!

Registrace a výdej startovních balíčků proběhne v areálu v pátek 4. října od 19:00 do 20:00 hodin a v sobotu 5. října dle rozpisu:

TRASA A od 07:00 do 10:00, start v 11:15
NOVA JÍZDA od 07:00 do 10:30, start v 11:45
DĚTSKÉ ZÁVODY od 07:00 do 8:30, starty od 09:30

Později není možné registraci provést. Žádáme vás o včasný příchod, čímž se vyhnete případným komplikacím a nedorozuměním. Účastníci, kteří jsou elektronicky přihlášení, ale nemají zaplaceno, mají registraci neplatnou a tudíž musí na místě vyplnit papírovou přihlášku (dostupná v místě registrace).  ↓

Dětské závody startují v 09:30 hodin a začínají v posloupnosti kategorií od nejstarších po nejmladší. Pokud vaše děti zvládají jízdu na kole, prosíme vás, aby již závody odstrkovadel dle pravidel neabsolvovaly. Závody odstrkovadel jsou určeny pouze dětem, které jízdu na kole nezvládají. Právo na umístění v první vlně dle průběžného dětského pořadí mají účastníci přihlášeni pouze do 1. října 2019. Na místě nejsme schopni účastníka zařadit dle průběžného pořadí. Dětské závody probíhají v Amfiteátru pod Turoldem.

Start trasy A a Nova jízdy proběhne na náměstí v Mikulově.

V závodě trasy A respektujte prostor pro jezdce z první vlny. Jedná se o prvních 50 jezdců v průběžném pořadí seriálu. U Nova jízdy mají přednostní právo pro start v první vlně starší žačky a žáci.

Závod probíhá také na pozemních komunikacích. Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR.

Trasa Nova jízdy absolvuje 1/3 závodu po asfaltu (směr Nové Mlýny, sil. 421) na pozemní komunikaci. Držte se v pravém jízdním pruhu co nejblíže krajnici. Nevjíždějte do protisměru, silnice není uzavřena.

Trasy budou značeny modro-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečena pásmem nebo vyznačena na vozovce bílým značením.

Každý účastník na trase A, B a Nova jízda získá v rámci voucheru ve startovním balíčku lístek do tomboly. Ten může vhodit do osudí přímo na pódiu. Slosování proběhne po vyhlášení (po 16:00).

V areálu je zajištěný zdravotní servis. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.