Dýchání je základ, děláte to správně!?

Dýchání je základ, děláte to správně!?

Dýchání je podle vědců tím, co paradoxně s rostoucím věkem zapomínáme dělat správně.

 

Následující řádky nejsou jen pro ty z vás, kteří přemýšleli nad možnými způsoby zvýšení výkonu na kole. Ne, jsou vhodné pro všechny. Snad jen kromě malých dětí, které by nám naopak měly jít příkladem. Budeme se totiž bavit o správném a přirozeném dýchání, na které jako bychom během života zapomínali.

Velkou většinu energie, kterou naše tělo potřebuje, získáváme díky dýchání. Avšak i k dýchání samotnému je potřeba relativně hodně energie. Proto je nezbytné dýchat správně.

Pokud se při dýchání zvětšuje objem hrudi a břicho zůstává relativně v klidu, je to chyba. To, co by se při nadechnutí mělo „nafukovat“, je totiž právě břicho a to proto, aby se pod hrudním košem uvolnilo místo roztahující se bránici. Pak se teprve může začít pnout hruď. Přesně tohle mají podle vědců děti zmáknuté. Naopak dospělí se v průběhu svého života ocitají pod tlakem různých stresových situací, což negativně ovlivňuje i způsob dýchání.

U jízdy na kole je správné dýchání o to důležitější. Při nedostatečně hlubokých nádeších se zrychluje srdeční tep, zvyšuje krevní tlak a snižuje efektivita oběhového systému. Cyklista součet všech těchto faktorů pocítí nejdříve na svalech, pro které je kyslík to první, po čem při zátěži lační.

Ideální počet nadýchnutí by se podle odborníků měl pohybovat kolem 10 za minutu. V tom případě totiž dochází k žádoucímu rozšíření cév, dlouhodobému snížení rizika zánětů a ke snížení kyselosti krve (v důsledku vydechnutí více oxidu uhličitého). Dále je důležité se občas na kole narovnat, protože čím menší je úhel mezi dolní polovinou těla a horní polovinou, tím menší má bránice prostor pro to, aby se mohla roztáhnout směrem dolů od plic.

A není vůbec žádoucí dýchat pusou. Dýchání nosem je totiž poněkud překvapivě mnohem efektivnější v importu kyslíku do plic. V nose totiž dochází k filtraci částic nečistot a zvlhčuje se zde a otepluje vzduch. Při dýchání nosem také podle vědců dochází k lepší produkci oxidu dusnatého, který napomáhá k rozšiřování cév a také plicních váčků.

Efektivním dýchaním a tréninkem svalů bránice podle některých studií může profesionální cyklista zvýšit svůj výkon až o 4 %, což je ve světě „marginálních zisků“ dost. Podle některých vědců trénink nedokáže zvýšit objem plic, ale zároveň prý plíce člověka v tréninku nijak neomezují. Důležité je totiž právě to, jak efektivně je kyslík do těla dopraven.

Než ale nasednete na kolo, je dobré, a teď to bude znít trochu legračně, zkusit si dýchat doma – zhluboka a pomalu. Příkladem doporučované techniky pro cyklisty už při jízdě je – nádech dlouhý dvě vteřiny, zadržení dechu dlouhé dvě vteřiny a vydechnutí dlouhé čtyři vteřiny. Když to není dost, pak můžeme doby zdvojnásobit na 4-4-8, 5-5-10 apod.

Když se při jízdě občas budete koncentrovat na dýchání, přinese vám to mimo jiné i benefit v tom, že zapomenete na případnou bolest spojenou se samotným šlapáním. Kýženou dlouhodobou metou je pak zautomatizování a zpětné osvojení přirozeného způsobu dýchání.

Zdroj: Cyklonovinky.cz