Tělo, sport a mráz

Tělo, sport a mráz

Jaké jsou zdravotní PRO- a PROTI- argumenty, proč v mraze (ne)nasednout na kolo?

Naše země se v posledních dnech ocitla v sevření už pomalu zapomenutého třeskutého mrazu. Za těchto okolností už si i ti nejotužilejší rozmýšlí, zda ta projížďka vůbec stojí za to. Je nám takový mrazivý švih vůbec zapotřebí a nemůže nám spíše uškodit?

V první řadě je důležité mít kvalitní fyzický fond. Není dobré začít po dlouhé době trénink právě za extrémně chladných podmínek. Jakýkoliv zdravotní nedostatek v zimě sportovce limituje násobně více, protože chladno je samo o sobě pro tělo stresující.

To platí i pro srdce, na které je uvalena extra zátěž. V těle se totiž za mrazivých teplot zvyšuje krevní tlak, protože krev se stahuje z povrchových tkání dovnitř těla. V důsledku toho také dochází k omezení krevního oběhu v periferních částech těla. Tím trpí hlavně ruce a nohy.

Ve svalech na nohou, které jsou při cyklistice pochopitelně zapojeny nejvíce, jsou nezvykle neschopné odmakat svou běžnou šichtu pomalá svalová vlákna a tak musí být do práce zapojena více než obvykle vlákna rychlá. Ta ale svou činností produkují laktózu, která zvyšuje metabolickou zátěž těla a v konečném důsledku navozuje kyslíkový dluh. Svaly jsou studenější, méně výkonné a hrozí jejich natažení. Ke zpomalení dochází dokonce i u nervových impulsů, takže i reakce cyklisty nejsou tak bystré, jak za normálních podmínek.

A dostáváme se k dychání. EIA (Exercise-induced asthma) neboli tréninkem přivozené astma a bronchiální hyperreaktivita (BHR) (zúžení průdušek jako reakce na vnější podnět) jsou často indikované případy u elitních sportovců provozujících zimní sporty. Vdechováním ledového vzduchu navíc do těla člověk nedostává tolik vláhy, jako v případě teplejšího vzduchu. Studený vzduch se v těle ohřeje a při vydechnutí odvede z těla další vodu. Čím víc pak sportovec dýchá, tím více ztrácí tekutin.

Teď ale z té veselejší „jamky“. Podle vědecké studie (Cheuvront a kol.,2005) lehká dehydrace paradoxně tělu škodí méně právě v chladném počasí. A co se týče výše zmiňovaného zrychleného metabolismu – ti plnoštíhlejší z nás to jen ocení! Jejich tělo totiž spálí více kalorií už jenom tím, aby se zahřálo. Pak je tu i faktor zvýšené odolnosti člověka, který se mrazem utužuje a málo co ho pak v průběhu roku může překvapit.

Nakonec je vždy zásadní naslouchat svému tělu, ono si řekne samo.

Zdroj: www.cyklonovinky.cz